പരിശീലകർ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടണം: ഷറ്റോറി

By |January 18, 2020

ഗില്ലെർമോ സാഞ്ചസിനെ സഹപരിശീലകനാക്കി നിയമിച്ച് കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്

By |January 15, 2020

ജെസ്സലിനെ നിലനിറുത്താൻ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം പ്രതിഫലം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്

By |January 15, 2020

ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് കഴിവ് തെളിയിച്ച് അവസരം നേടണം: സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്

By |January 12, 2020

എൽകോ ഷറ്റോറി: ഞാൻ എ ടി കെക്ക് എതിരെ ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ല

By |January 11, 2020

ഫിൽ ബ്രൗൺ: ഓഗ്‌ബെച്ചയുടെയും മെസ്സിയുടെയും സാന്നിധ്യം ഭീഷണിയാവുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു

By |January 6, 2020

ഷറ്റോറി: മെസ്സിയും മുസ്തഫയും ഗംഭീരമായിരുന്നു; വിങ്ങർമാർ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.

By |January 6, 2020